Witaj na stronie Archiwum UAM

Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza działa od 1957 roku. Głównym zadaniem Archiwum UAM jest gromadzenie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych wytworzonych przez Uniwersytet, a także popularyzacja wiedzy o uczelni. W skład zasobu archiwum wchodzą akta UAM od 1918 roku, a także akta Reichsuniversität z okresu II wojny światowej.

Archiwum UAM prowadzi również bieżącą działalność administracyjną. Na podstawie posiadanych akt wystawia różnego rodzaju zaświadczenia, w tym zaświadczenia o przebiegu studiów.Pobierz fromularz zaświadczenia Zapraszamy do korzystania z naszej strony.

Budynek Archiwum UAM Regały Pracownia w Archiwum UAM
  • All rights reserved by Archiwum UAM