Udostępnianie

Aby skorzystać z zasobu Archiwum UAM należy wypełnić prośbę o udostępnienie zbiorów. pobierz formularz Wniosek zostanie rozpatrzony przez kierownika archiwum i akta zostaną udostępnione w pracowni Archiwum UAM. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadność udostępnienia akt ostateczna decyzja należy do Rektora UAM. Magistranci oraz doktoranci chcący skorzystać z prac magisterskich będących w zasobie Archiwum UAM powinni również przedstawić dokument potwierdzający odbywanie studiów wystawiony przez promotora.

Zaświadczenia

Archiwum UAM wystawia dwa standardowe zaświadczenia: o okresie odbytych studiów oraz o zaliczeniu przedmiotów pedagogicznych. Aby otrzymać zaświadczenie należy złożyć podanie o wystawienie zaświadczenia zawierające szczegółowe dane osobowe. Są to: imię i nazwisko, data urodzenia, wydział, kierunek,lata studiów oraz rodzaj studiów (zaoczne, dzienne itd.). Podanie z własnoręcznym podpisem można przynieść osobiście, przesłać pocztą lub skan e-mailem. pobierz formularz

Archiwum UAM wystawia również innego rodzaju zaświadczenia w zależność od indywidualnych potrzeb petenta. Wykonywane są także różnego rodzaju kwerendy tematyczne.

  • All rights reserved by Archiwum UAM